Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego,
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Działania promujące w ramach projektu
1. Nabywanie nawyków czytelniczych poprzez codzienne sesje czytania prowadzone przez nauczycieli przedszkola.
2. Inscenizacje wybranych pozycji literatury dziecięcej w poszczególnych grupach.
3. Konkursy związane z książkami:
– konkursy rodzinne: Rodzinna książka, Girlanda dla Kubusia / 95 Urodziny Kubusia Puchatka/,
– konkursy plastyczne: Mój ulubiony bohater, Super Moc bohaterów książek i sztuki, Przeczytaliśmy – namalowaliśmy,
– konkurs na Kącik ciekawej książki w grupach.
4. Zorganizowanie w grupach przedszkolnych Dni Ulubionej Książki.
5. Konkursy recytatorskie – cykliczne w poszczególnych porach roku.
6. Zabawy inspirowane książką wykorzystujące różne formy sztuki (aktywność plastyczną, muzyczną, dramę itp.).
7. Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
8. Obchody Międzynarodowego Dnia Książki.
9. Realizacja innowacji pedagogicznej nauczycielki Przedszkola nr 34  Bajkoterapia czyli bajki pomagajki”.
10. Zorganizowanie kiermaszu książek „ Wymień się ze mną”.
11. Obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.
12. Udział w wydarzeniu – XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Narodowe Czytanie Legend Polskich.

Działania współdziałające w środowisku lokalnym w ramach projektu
1. Udział w warsztatach czytelniczych i zajęciach bibliotecznych organizowanych przez Warmińsko
– Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu oraz Biblioteki Elbląskie im. C.K. Norwida w
Elblągu oraz w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 16 w Elblągu.
2. Sesje czytania prowadzone przez zaproszonych gości (członkowie rodzin, studenci, wolontariusze).
3. Przeprowadzenie kampanii czytelniczej wśród rodziców:
,,Czytam sobie – czytam tobie” – rozbudzenie pasji czytania wśród najmłodszych.
4. Utworzenie gazetki czytelniczej dla rodziców – ,,Warto przeczytać”.
5. Współpraca z elbląskimi pisarzami.
6. Współpraca z Teatrem Dramatycznym im. A. Sewruka w Elblągu.
7. Udział w konkursach organizowanych przez wydawnictwa on – line i biblioteki.