Program Edukacyjny ,,Twórczy Kompas Sztuki”

Grupa zuchów zdobyła Certyfikaty Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Twórczy Kompas Sztuki” Warszawa '2022 wraz ze statuetką za aktywność  i nagrodami rzeczowymi dla każdego dziecka.