Konkurs ,,ŚWIĄTECZNA KSIĘGA WIERSZY’

,,ŚWIĄTECZNA KSIĘGA WIERSZY’’

KONKURS RECYTACJI DLA DZIECI 

8.12.2022

Regulamin

1. Tematyka konkursu:

Dowolny wiersz w całości lub we fragmencie zgodny z tytułem konkursu,,Świąteczna Księga Wierszy”, który nawiązuje do tradycji przygotowań bądź obchodów Świąt Bożego Narodzenia, dawniej lub współcześnie w domu rodzinnym, przedszkolu oraz innych kulturach, opanowany pamięciowo przez dziecko w wieku przedszkolnym.

2. Cele konkursu:

  • rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych 
  • popularyzowanie literatury dziecięcej polskich poetów,
  • rozwijanie talentów recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie, 
  • rozwijanie wiedzy o tradycjach i na temat innych kultur Ukraina, Białoruś
  • stworzenie wyjątkowej atmosfery w oczekiwaniu Świąt Bożego Narodzenia

3. Warunki uczestnictwa:

  • w konkursie uczestniczą dzieci w wieku 3-4 lata oraz 5-6 lat z wszystkich grup naszego przedszkola
  • maksymalnie po 4 dzieci z każdej grupy zgłoszonych u nauczycieli do 18.11. 2022
  • konkurs ma formę prezentacji jednego, wybranego wiersza uczestnik występuje indywidualnie.

4. Przebieg konkursu:

Konkurs odbędzie się  08.12.2022 w dużej sali grupy Biedronek o godzinie 9.30 w Przedszkolu Nr 34 w Elblągu

5. Kryteria oceny:

 Wyraz artystyczny, dykcja, gesty, element ruchu, naturalność i osobowość sceniczna oraz interpretacja wiersza o tematyce świątecznej będzie brana pod uwagę. 

Oceny prezentacji dokona Jury.

6. Nagrody:

Nagrody rzeczowe przyznane zostaną dla laureatów I, II, III miejsca. Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy oraz drobne upominki. 

Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają konieczności uzasadniania. Informacja o wynikach ukaże się na stronie internetowej przedszkola.