Serdeczne podziękowanie za udział w akcji „Góra Grosza”

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Dzieciom i Rodzicom za udział w akcji Towarzystwa Nasz Dom „Góra Grosza”, pod patronem Ministerstwa Edukacji, organizowanej w naszym przedszkolu.
Celem akcji było zebranie funduszy na potrzeby dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną- w
domach dziecka i w rodzinach zastępczych.